Polityka prywatności DVM International B.V.

Polityka prywatności DVM International B.V.

O naszej polityce prywatności

DVM International B.V. dba o twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy tylko dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, i ostrożnie przetwarzamy zebrane informacje o Tobie i korzystaniu z naszych usług. Nigdy nie udostępniamy twoich danych stronom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez DVM International B.V .. Data wejścia w życie tych warunków to 23.05.2018. Wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje na Twój temat są przez nas gromadzone, do czego są one wykorzystywane i dla kogo i na jakich warunkach informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności. Dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych
Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub przechowujemy), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla których dane są dostępne.

Oprogramowanie sklepu internetowego
Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania Magento. Dane osobowe, które nam udostępniasz na potrzeby naszych usług, są udostępniane tej stronie. Magento ma dostęp do twoich danych, aby zaoferować nam wsparcie (techniczne), nigdy nie wykorzystają twoich danych w żadnym innym celu. Magento jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL, silną politykę haseł i bezpieczne przechowywanie danych. Magento zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy i partnerów stowarzyszonych w celu dalszej poprawy usługi. Magento bierze pod uwagę obowiązujące prawne okresy przechowywania danych (osobowych).

Hosting
Kupujemy hosting i usługi e-mail od Digital Ocean.
Serwer Digital Ocean, na którym działa nasza aplikacja, znajduje się w Holandii.
Digital Ocean przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów.
Strona ta może jednak gromadzić metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe. Digital Ocean podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu twoich danych osobowych.
Digital Ocean jest zobowiązany do zachowania poufności na podstawie umowy.

Microsoft Office
Korzystamy z usług Microsoft Office do naszego regularnego biznesowego ruchu pocztowego. Firma ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych
Microsoft nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i cały nasz ruch e-mail traktujemy jako poufny.

Dostawcy płatności (Payment Service Providers-PSP)
Korzystamy z platformy MultiSafepay do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. MultiSafepay przetwarza twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. MultiSafepay podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. MultiSafepay zastrzega sobie prawo do wykorzystywania twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. MultiSafepay udostępnia dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej agencjom ratingowym w przypadku wniosku o odroczoną płatność (kredyt). Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również części usług MultiSafepay, w których angażują strony trzecie. MultiSafepay nie przechowuje danych dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo.

Recenzje
Zbieramy recenzje za pośrednictwem Magento.
Jeśli zostawisz recenzję, musisz podać imię i adres e-mail.
Magento udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli powiązać recenzję z zamówieniem.
Magento nie przechowuje tych danych; są na naszym serwerze w Digital Ocean.

Wysyłka i logistyka
Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie paczki do Ciebie. Korzystamy z usług MakeorBuy do realizacji dostaw. Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane miasta firmie Make or Buy. MakeorBuy wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy MakeorBuy angażuje podwykonawców, MakeorBuy udostępnia również twoje dane tym stronom.

Fakturowanie i księgowość
Korzystamy z usług Twinfield do śledzenia naszej administracji i księgowości. Udostępniamy twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące twojego zamówienia. Dane te służą do zarządzania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane chronione. Twinfield jest zobowiązany do zachowania poufności i będzie traktował twoje dane poufnie. Twinfield nie wykorzystuje twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Cel przetwarzania

Ogólny cel przetwarzania
Używamy twoich danych wyłącznie do celów naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z podanym przez ciebie zleceniem. Nie wykorzystujemy twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam dane, a my wykorzystamy te dane, aby skontaktować się z Tobą w późniejszym terminie - w przeciwieństwie do Twojej prośby - poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie
Dane, które są automatycznie gromadzone przez naszą stronę internetową, przetwarzane są w celu dalszego ulepszania naszych usług. Te dane (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych
W odpowiednich przypadkach DVM International B.V. może, na podstawie zobowiązania prawnego, być zobowiązana do udostępnienia danych w związku z dochodzeniem skarbowym lub karnym prowadzonym przez rząd. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić twoje dane, ale sprzeciwiamy się temu w ramach możliwości, jakie oferuje nam prawo.

Okresy przechowywania
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za „prośbę o zapomnienie”. W oparciu o obowiązujące obowiązki administracyjne musimy przechowywać faktury z danymi (osobistymi). Dlatego będziemy przechowywać te dane tak długo, jak upłynie odpowiedni okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku twojego zlecenia.

Twoje prawa
Na podstawie obowiązujących przepisów europejskich jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Wyjaśniamy poniżej, jakie są te prawa i jak można się na nie powołać.
Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wyślemy tylko kopie twoich danych na znany nam adres e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub, na przykład, pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy rejestr przetworzonych wniosków. W przypadku „zapomnienia żądania” administrujemy anonimowymi danymi. Otrzymasz wszystkie kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych w dowolnym momencie, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo do wglądu
Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które (my) przetwarzamy i które dotyczą Twojej osoby lub które można do nich przypisać. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem procesorów, którzy mają te dane na znany nam adres e-mail, podając kategorię, w której przechowujemy te dane.

 

Prawo do sprostowania
Zawsze masz prawo do danych, które my (lub zlecamy ich przetwarzanie), które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z tą zmianą. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci potwierdzenie na adres e-mail, o którym wiemy, że dane zostały zmienione.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zawsze masz prawo ograniczyć przetwarzane lub przetwarzane przez nas dane, które dotyczą Twojej osoby lub które można do nich przypisać. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą przetwarzane, dopóki nie usuniesz ograniczenia.

Prawo do przenoszenia
Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które my (lub zleciliśmy ich przetwarzanie), które dotyczą Twojej osoby lub które można powiązać z tymi danymi, zostały wykonane przez inną stronę. Możesz w tym celu poprosić naszą osobę kontaktową w sprawach związanych z prywatnością. Odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie spełnione, prześlemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub osoby trzecie na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie możemy dłużej świadczyć usług, ponieważ nie można już zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa
W odpowiednich przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych przez lub w imieniu DVM International B.V .. Jeśli wyrazisz sprzeciw, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu. Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony, udostępnimy Ci kopie danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a następnie na stałe zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy twoich danych w taki sposób, aby obowiązywało to prawo. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności.

Cookies

Pliki cookie stron trzecich
W przypadku, gdy oprogramowanie innych firm korzysta z plików cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję. Jeśli nowa polityka prywatności ma wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zgromadzone dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

 Informacje kontaktowe
DVM International B.V.
Vlierlaan 5
3735 KT Bosch en Duin
Holandia

T +31-30-3078720
E j.dekker@dvm-international.com

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prywatności:
Ing. Jan C.A. Dekker